Scenario's

De vier scenario’s vormden de inspiratie voor het uiteindelijke droomscenario.

De nieuwe gemeente Purmerend die 1-1-2022 ontstaat wil haar eigen economisch profiel neerzetten in de regio. De economische visie laat onze koers zien: waar willen we samen naartoe?

De scenario’s sluiten elkaar niet uit, maar laten elk een ander profiel zien. In ieder scenario zitten waardevolle elementen. Bekijk de filmpjes op deze pagina of lees de volledige scenario’s hier!

  • Scenario A: switch op schaalniveau
  • Scenario B: digitale switch
  • Scenario C: circulaire switch
  • Scenario D: woon-werk switch

 

Op basis van alle input – ook van externe experts – zijn wij nu bezig met het opstellen van de nieuwe economische visie op voor Beemster en Purmerend.

Scenario A – Switch op schaalniveau

In dit scenario profileert de gemeente Purmerend zich in economisch opzicht veel meer als onderdeel van de metropool Amsterdam.

Scenario D – Woon-werk switch

In dit scenario is werken en ondernemen heel erg veranderd. Veel meer mensen zijn (deeltijd) ondernemer, en mensen werken veel meer thuis dan in 2020. De plek zelf wordt daarmee de belangrijkste economische aantrekkingskracht: hoe fijn het is om ergens te wonen, werken en leven.

Scenario C – Circulaire switch

In dit scenario vind je in gemeente Purmerend de makers van de metropool. Zij maken de circulaire switch mogelijk: goed voedsel, circulaire economie, circulair bouwen en duurzame energie.

Scenario B – Digitale switch

In dit scenario profileert de gemeente Purmerend zich in economisch opzicht als de nationale hotspot voor e-sports en creative tech. En als dé opleider in IT.